> Aktualności > Zaawansowany poziom w PUESC

Zaawansowany poziom w PUESC

 Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC do dnia 01.08.2019 r - obowiązek ten został przełożony na 01.02.2020 ze względu na duża ilośc składanych wniosków.

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r.w sprawie zgłoszeń przewozu towarów(Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw.Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):

 • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;

 • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;

 • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.Poniżej link, który przdstawia zaistniałą sytuacje

https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/obowiazek-uzyskania-zaawansowanego-poziomu-dostepu-na-puesc?redirect=https%3A%2F%2Fpuesc.gov.pl%2Fweb%2Fpuesc%2Fe-przewoz%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_D9skYKWybJNd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3Etapy postępowania do uzyskania poziomu zawaansowanego.

 1. Stwarzamy konto na https://puesc.gov.pl

 2. Rejestrujemy osobę fizyczną, czyli właściciela firmy

 3. Rejestrujemy podmiot, czyli firmę

 4. Powiązujemy osobę fizyczną z podmiotemW poniższych linkach krok po kroku jak dokonać prawidłowo rejestrację.

https://www.youtube.com/watch?v=_lIqHsdWLr0 – rejestracja osoby fizycznej


https://www.youtube.com/watch?v=AQ-BbRxnJwo – rejestracja podmiotu


https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc - powiązanie osoby fizycznej z podmiotem


Osoby, które nie są właścicielami danej firmy, a będą zamykać zgłoszenia SENT w jego imieniu zobowiązane są do posiadania pełnomocnictwa w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym od swojego pracodawcy. Pełnomocnictwa należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Centralna Rejestracja IAS w Poznaniu (link). http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/kontakt/dane-teleadresowePrzykładowe pełnomocnictwo

https://puesc.gov.pl/e-przewoz?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=document&_101_assetEntryId=91474003

   

Od 1 lutego osoby nie posiadające nr Id SISC nie będą miały możliwości zakupu w hurtowym obrocie paliw w Polsce.

Prosimy również o niezwlekanie w tej sprawie gdyż powiązanie osoby fizycznej z podmiotem może trwać do 15 dni roboczych!!!


Przydatne:

 • podczas rejestracji podmiotu w zakładce dane ogólne-nazwa dokumentu-obszar działania zaznaczyć monitorowanie przewozu

 • nie zaznaczać pola gdzie ma być nadany nr EROI

 • dane przedsiębiorcy – wpisać poprawne treści dotyczące firmy

 • wpisać odpowiedni kod PKD

 • na nr ID czeka się ok 48 h

 • przy powiązywaniu osoby fizycznej z podmiotem w formie reprezentacji najlepiej wpisać właściciela. W takim wariancie nie będzie potrzebne pełnomocnictwo

 • zakres pełnomocnictwa – zostawiamy wszystko tak jak jestWAŻNE !!!


Po nowelizacji ustawy informujemy również, że od dnia 01.02.2020r. wszyscy nasi klienci będą musieli sami zamykać zgłoszenia SENT z konta przez Państwa utworzonego. Zgłoszenie należy zamknąć najpóźniej następnego dnia, po którym odbyła sie dostawa. Klucze do zamknięcia zgłoszenia będą wysyłane na Państwa maile. Przy zamykaniu zgłoszenia istona jest zmiana kontekstu własnego na firmowy ( górny prawy róg ekranu ).


KONTAKT
e-mail:
helpdesk-eclo@mf.gov.pl
tel: +48 33 483 20 55