> Aktualności > Zaawansowany poziom w PUESC

Zaawansowany poziom w PUESCObowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC do dnia 01.08.2019r!!

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r.w sprawie zgłoszeń przewozu towarów(Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw.Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):

  • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;

  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;

  • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.Poniżej link, który przdstawia zaistniałą sytuacje

https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/komunikat-o-obowiazku-uzyskania-zaawansowanego-poziomu-dostepu-do-puesc?redirect=https%3A%2F%2Fpuesc.gov.pl%2Fweb%2Fpuesc%2Fe-przewoz%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_D9skYKWybJNd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3Etapy postępowania do uzyskania poziomu zawaansowanego.

  1. Stwarzamy konto na https://puesc.gov.pl

  2. Rejestrujemy osobe fizyczna, czyli właściciela firmy

  3. Rejestrujemy podmiot, czyli firme

  4. Powiązujemy osobe fizyczna z podmiotemW poniższych linkach krok po kroku jak dokonać prawidłowo rejestracje.

https://www.youtube.com/watch?v=_lIqHsdWLr0 – rejestracja osoby fizycznej


https://www.youtube.com/watch?v=AQ-BbRxnJwo – rejestracja podmiotu


https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc - powiązanie osoby fizycznej z podmiotem


Osoby, które nie są właścicielami danej firmy, a będa zamykać zgłoszenia SENT w jego imieniu zoobowiazane są do posiadania pełnomocnictwa w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym od swojego pracodawcy. Pełnomocnictwa należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Centralna Rejestracja IAS w Poznaniu (link). http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/kontakt/dane-teleadresowePrzykładowe pełnomoctnictwo

https://puesc.gov.pl/e-przewoz?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=document&_101_assetEntryId=91474003

     

Od 1 sierpnia osoby nie posiadające nr Id SISC nie będą miały możliwości zakupu w hurtowym obrocie paliw w Polsce

Prosimy również o niezwlekanie w tej sprawie gdyż powiązanie osoby fizycznej z podmiotem moze trwac do 15 dni roboczych!!!WAŻNE !!!


Po nowelizacji ustawy informujemy również, że od dnia 01.08.2019 wszyscy nasi klienci będa musieli sami zamykać zgłoszenia SENT., które bedziemy od w/w daty wysałeć na Państwa Maile

KONTAKT
e-mail:
helpdesk-eclo@mf.gov.pl
tel: +48 33 483 20 55