> Aktualności > Zamykanie zgłoszeń SENT

Zamykanie zgłoszeń SENT

Witam,

Przypominamy o obowiązku  zamykali zgłoszenia SENT od 1 lutego br.

Nr sent wysłane będą na wasze emalie.

    Poniżej krok po kroku jak dokonać zamknięcie zgłoszenia

 1. Zaloguj się na PUESC,

 2. Zmień kontekst własny na firmowy ( górny prawy róg )

 3. Usługa e-Przewóz,

 4. Przejdź do zgłoszenia przewozu towaru,

 5. Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie, status zgłoszenia       przewozu,

 6. Nr referencyjny zgłoszenia np. SENT2020010912345,

     Klucz autoryzacyjny np. KR-12AB,

 7. Zakończ SENT.


Pozdrawiam