> Strony informacyjne > Dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie z Agencji Rozwoju Pomorza S.A. projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 tytuł : Rozszerzenie oferty usługowej Przedsiębiorstwa KORIM-OIL  szansą na wzrost konkurencyjności mikro przedsiębiorstwa w regionie. Nr UDA-RPPM-01.01.01-00-040/09-00 w kwocie 199.785,00 zł